Stowarzyszenie Polska To My – Sosnowiec

Jesteśmy wolontariuszami działającymi dla dobra Naszej Ojczyzny i jej mieszkańców.

 

Celem stowarzyszenia jest organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej, promocja zdrowia, upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki, edukacja społeczna, propagowanie kultury, sztuki, ochrona tradycyjnych wartości i ochrona środowiska.
 

Jeśli uważasz, że możemy Ci w czymś pomóc, napisz do nas: polska.to.my.so@gmail.com

 

Zakres naszego działania określa statut stowarzyszenia

https://docs.google.com/document/d/1ISsDOEVqse7QlThPscOmCLvnkQgyuNCD2SEL_vEl95s/edit?usp=sharing